Datvan adında 1 yerleşim bulundu.
  Sekiliyazı köy - Mutki - Bitlis
1928k: Tatvan [ Erm tadavan "(Aziz) Tad kenti" ]
E1912: Datvan
■ Ermeni inanışına göre Aziz Tad 1. yy'da yaşamış olup havari Tateos (Thaddeus)'un öğrencisi idi. Kasaba adının Ermenice öncesi bir dilden kalmış olduğu düşünülebilir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km