Dap | Xuyut adında 1 yerleşim bulundu.
  Kavakbaşı bld - Mutki (Kavakbaşı bucağı) - Bitlis
1928k: Dap | Xuyut [ Erm dap "düzlük, alan" ]
E1902: Pırnaşen բռնաշէն (idari bölge) [ Erm "zorba kenti" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Mutki/Motkan bölgesinin iç kısmı olan Xuyt'un 19. yy'daki idari merkezi Dap/Kavakbaşı köyü idi. İlçe merkezi bugünkü yerine 1938'de nakledildi. Ermenice kaynaklarda gölülen Pırnaşen bölge adı, 903 yılına ait yazıtı bulunan Pırnig (`şedit, zorba`) adlı yerel beyin adından gelir. 19. yy'da Kürt mîrler yönetimi altında çoğu veya tamamı Ermeni nüfustan oluşmaktaydı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km