Dalamanî / Talamanî adında 1 yerleşim bulundu.
  Dalaman neh - Dalaman - Muğla
1282 📖 Dalamanî / Talamanî [ Yun ta Lamianoi "Lamos'lular?" ]
Y17 📖 İndos
■ Nehir adı 1261'de Bizanslılarla bir çatışma bağlamında Tâlâmânî şeklinde kaydedilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km