Dêrareş adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Karakaya mah - Çüngüş - Diyarbakır
K 📖 Dêrareş [ Kr "kara kilise" ]
1928 📖 Karakilise
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza (Sünni) yerleşimi
  Yaylak mv - Şemdinli - Hakkari
K 📖 Dêrareş [ Kr "kara kilise" ]
S1840 📖 Mar İşo [ Sür "Aziz Yeşua (öz.)" ]
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi. Şimdi Kürt (Sünni) (Nasturi) yerleşimi
■ Bu mevkide bulunan Mor Yeşu/Mar İşu manastırı, Nasturi kilise hiyerarşisinde patrikten sonra ikinci sırada gelen ve Mar Hnanişo unvanını taşıyan matranların makamı idi. Türkçe eski kaynaklarda Karakilise adı da görülür. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km