Canbur adında 1 yerleşim bulundu.
  Dolaylı mah - Ortahisar - Trabzon
1928 📖 Canbur
1902hk 📖 Zambur [ Yun ]
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Köy Daniya, Zanbur, Limni, Lansa ve Sırt adlı 5 mahalleden oluşmaktadır. Köy Çepnilerden oluşmaktadır. Köy ve civarındaki Çepni köylerinin 18. yüzyılda Alevî olduğu söyleniyor fakat köy halkı bunu reddetmektedir. Ancak köydeki en eski caminin 95-100 yıllık olması ve eski dergâh kalıntıları bunu kanıtlamaktadır. Tahtacı


Grafik harita göster     haritada ara : km