CabalCûr adında 1 yerleşim bulundu.
  Bingöl ib - Aa - Bingöl
S1286 📖 Cabal Cûr (dağ)
E1136 📖 Cabağcur (dağ) [ Ar cebel Cûl/Cûr "Col/Cor dağı" ]
1928 📖 Çapakçur (kaza)
1876a 📖 Bingöl (nahiye)
■ Ortaçağdan itibaren anılan Erm ve Tr Cabağcur/Çapağçur kalesi sarp ve dağlık mıntıkada olduğundan, kent merkezi bugünkü yeri olan ırmak yanındaki Colik/Çolik mevkiine taşındı. Eski Çapakçur kazası 4 Ocak 1936'da Bingöl adı verilen ilin merkezi oldu. 13 Aralık 1944'te il merkezinin adı Bingöl olarak değiştirildi. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km