Buruncuk adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Buruncuk mah - Menemen - İzmir
1909ht: Lariza
1531m: B. Buruncuk
Y17: Lárissa
■ Antik Larissa harabeleri köyün kenarındaki tepenin güney yamaçları üzerindedir. Strabon'a göre bir Pelasg kenti olan Larissa MÖ 10. yy'dan önceki bir tarihte Yunanlılar tarafından fethedilmişti. Helenistik devirde Kymê kentinin gelişmesi karşısında Larissa terkedildi. SN
  Buruncuk köy - Yerköy - Yozgat
1928k: Buruncuk
Kürd yerleşimi
  Buruncuk mah Kozaklı - Kozaklı - Nevşehir
1928k: Buruncuk


Grafik harita göster     haritada ara : km