Bulduk adında 6 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bulduk köy - Pazaryeri - Bilecik
1928 📖 Bulduk
  Bulduk mah - İzmit (Akçaova bucağı) - Kocaeli
1915h 📖 Hocalar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Bulduk köy - Eskipazar - Karabük
1896s 📖 Bulduk
  Bulduk mah - Cihanbeyli (Yeniceoba bucağı) - Konya
1700z 📖 Bulduk Dede (zaviye)
Kürt (Sünni) (Sêfkan ) yerleşimi
■ © © 13.10.1700 Konya civarında Karinözü kazasında vaki Bulduk Dede Zaviyesi meşihat ve tevliyetinin tevcihine dair Konya Naibi Osman ve Karinözü Kadısı Musa ve Şeyh Bostan ibn-i Mevlana vesaire tarafından yazılan arz. © 13.12.1842 Ankara eyaletinde bulunan Seyifhanlı [Sefkanlı], Şeyh Bezenli, Mikailli ve Tokallar (?) aşiretlerine diğer perakende aşiretlerin iskanları ile nüfuslarının tahriri (kayıt edilmesi). deyar heyran
  Bulduk köy - Şabanözü - Çankırı
1896s 📖 Bulduk
  Bulduk mah - Eyyübiye (Yardımcı bucağı) - Şanlıurfa
1925h 📖 Bulduk


Grafik harita göster     haritada ara : km