Bulanık adında 11 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bulanık köy - Göynük - Bolu
1928k: Bulanık
  Bulanık köy - Çay - Afyon
1928k: Bulanık
  Bulanık köy - Mudurnu - Bolu
1907hk: Bulanık
  Bahçe ilçe - Bahçe - Osmaniye
1928k: Bahçe
1878: Bulanık (idari bölge)
  Bulanık köy - Ardanuç - Artvin
1927mz: Lengetxev [ Gürc xevi "dere" ]
1913hk: Longotxev
■ 9. yy'a ait anıtsal Yeni Rabat kilisesinin harabesi bu köy yakınındadır. SN
  Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
1928k: Kop
E347: Gop [Kop] կոփ [ Erm "oyma? yontu? taş ocağı?" ]
1869s: Bulanık (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak yerleşimi
■ Eski Ermenistan'ın Hark ilinin merkezi olan Gop/Kop kasabası en erken 347 yılında vefat eden Suriyeli Aziz Daniel türbesi münasebetiyle anılır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermeniler 1895 olaylarında topluca Müslümanlığı benimsemiş olup, 20. yy başlarında birçok köyde Kürtçe konuşan Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünür. O dönemde boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak. Ahıska Türkü ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî
  Bulanık köy - Kağızman - Kars
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Bulanık köy - Kars_M - Kars
R1889: Bulanık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin göçünün ardından köy Ahıska muhacirleri tarafından iskân edilmiştir. metonioHaritada yeri belli olmayanlar.
  Bulanık ib - Bulanık - Muş
E666, E1902: Hark Հարք
1869s: Bulanık
■ İdari bölge adı, Bulanık Çayından alınmıştır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km