Bulanık adında 10 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bulanık köy - Göynük - Bolu
k1928 K: Bulanık
  Bulanık köy - Çay - Afyon
k1928 K: Bulanık
  Bulanık köy - Mudurnu - Bolu
hy1907 KieAnk07: Bulanık
  Bahçe ilçe - Bahçe - Osmaniye
k1928 K: Bahçe
1878: Bulanık (idari bölge)
  Bulanık köy - Dulkadiroğlu - Maraş
hy1914 Kiep: Bulanık
  Bulanık köy - Ardanuç - Artvin
1927 MZ: Lengetxev [ Gürc xevi "dere" ]
hy1916 Kiep: Longotxev
■ 9. yy'a ait anıtsal Yeni Rabat kilisesinin harabesi bu köy yakınındadır. SN
  Bulanık ilçe - Bulanık - Muş
k1928 K: Kop
E347: Kop [ Erm կոփ "oyma? yontu? maden ocağı?" ]
1869 S-Di: Bulanık (idari bölge)
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Ahıska Türkü/Karapapak yerleşimi
■ Gop/Kop kasaba adı en erken 347 yılında vefat eden Suriyeli Aziz Daniel türbesi münasebetiyle anılır. İdari bölge adı, Bulanık Çayından alınmıştır. ■ Önceden ilçe nüfusunun büyük bölümünü oluşturan Ermeniler 1895 olaylarında topluca Müslümanlığı benimsemiş olup, 20. yy başlarında birçok köyde Kürtçe konuşan Hıristiyan ve Müslüman aileler bir arada yaşamış görünür. O dönemde boşalan 16 dolayında köye Kafkasya muhaciri Karapapak. Ahıska Türkü ve Osetler iskan edilmiştir. SN
■ © 15.07.1856 Malazgirt ve Bulanıklar civarındaki köylere Sebki Aşireti'nin iskanından dolayı memnun olunduğu. deyar heyran
■ Bulanık Müslüman mezarlığının altında Ermeni Mezarlığı bulunmaktadır. Etrafı surlarlar ile çevrilmiş olup kısmen tahrip olmuştur. Merkez jandarma karakolunun ana girişleri,eski kilisenin taş sutunlardır.Halen Kado Deresi mevkiinde Eski Ermeni Mezarlıkları, define avcılaarı tarafından tahrip edilmiştir. Serhat Ronî
  Bulanık köy - Kağızman - Kars
■ Kısmen Kürd yerleşimi
  Bulanık köy - Kars_M - Kars
R1889 RAl, K: Bulanık
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Ermenilerin göçünün ardından köy Ahıska muhacirleri tarafından iskân edilmiştir. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km