Budak adında 13 yerleşim bulundu.
sırala 
  Budak mah - Hüyük - Konya
1912hk: Budak
  Çiftlik mah - Korgan - Ordu
1968k: Budak
1455c, 1928k: Xoy
■ 1994'te Çiftlik adıyla belediye oldu. SN
  Budak mah - Arapgir - Malatya
1643ava, 1928k: PağnikiEvrenbeğ [ Erm pağnik բաղնիք "ılıca" ]
  Aşağıbudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1928k: TürkKaravenk [ Erm karavank "taşmanastır" ]
Sünni Türk yerleşimi
  YukarıBudak köy - Çemişgezek - Tunceli
1925ht: Karavank yk. [ Erm karavank "taşmanastır" ]
Kürd (Milan) yerleşimi
■ Milan bir aşiret değil, Zilan gibi bir aşiretler konfederasyonudur. Akraba aşiretlerin oluşturduğu birer çatıdır. Mesela her yere Türkmen diye yazdığınız Kürd Karakeçi (Qeregêç) kabilesi, Berazi aşiretinin alt dalıdır. Berazi ise Zilan Aşiretler Konfederasyonunun bir koludur. Mar(d)astan
■ Köy halkı Milan aşiretindendir, aslen Urfa/Viranşehir'den gelmişlerdir. İnanç olarak Sünnidirler. Mar(d)astan, birader artık bir karar ver. Karakeçililer Şeyhbızın'ların alt kolu mu, yoksa Berazi'lerin alt kolu mu? Kürtleştireceğim diye diye ne diyeceğini şaşırdın. metonio
  Budak köy - Torul - Gümüşhane
1925ht: Şive
  Budak mah - Lice - Diyarbakır
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Zaza yerleşimi
  Budak köy - Diyadin - Ağrı
1928k: Budak
■ 20. yy başında Kürd yerleşimi. Şimdi Kürd (Delki) yerleşimi
■ Delki aşireti, Kilis ve Efrin bölgesi arasındaki Kürd Dağları bölgesinden dağılmışlar. Kilis'te ve Antep'te sayıları çok kalabalıktır. Orada Dılki, Dılıkan derler. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km