Bingöl adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bingöl köy - Sivas_M - Sivas
E1912 📖 Püragn [ Erm "bin pınar" ]
E1877 📖 Bingöl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
  Bingöl dağ - Aa - Bingöl
1665 📖 Bingöl
E630 📖 Srem gen. çoğ. Sırmants
  Bingöl il - Aa - Bingöl
Z 📖 Colîg [ Er/Kr "küçük Col?" ]
1550t 1928 📖 📖 Çevlik / Çolik
1928 📖 Çapakçur (idari bölge) [ Ar cebel Cûl/Cûr "Col/Cor dağı" ]
■ 1944'e kadar Türkçe Çapakçur kullanılır. Kasabanın asıl adı olan Colik bazen Türkçe Çevlik/Çewlik (`çevrili bahçe, bostan`) olarak yorumlansa da Türkçe olamaz. ■ Öteden beri Türkçe Bingöl Dağı olarak anılan dağın adı 1944'te il merkezinin adı oldu. SN
  Bingöl ib - Aa - Bingöl
S1286 📖 Cabal Cûr (dağ)
E1136 📖 Cabağcur (dağ) [ Ar cebel Cûl/Cûr "Col/Cor dağı" ]
1928 📖 Çapakçur (kaza)
1876a 📖 Bingöl (nahiye)
■ Ortaçağdan itibaren anılan Erm ve Tr Cabağcur/Çapağçur kalesi sarp ve dağlık mıntıkada olduğundan, kent merkezi bugünkü yeri olan ırmak yanındaki Colik/Çolik mevkiine taşındı. Eski Çapakçur kazası 4 Ocak 1936'da Bingöl adı verilen ilin merkezi oldu. 13 Aralık 1944'te il merkezinin adı Bingöl olarak değiştirildi. SN
  Bingöl köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Benguf / Benkof
S1920 📖 Benkof
■ 20. yy başında Süryani yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km