haritada ara :   km  
Bingöl adında 5 yerleşim bulundu.
sırala 
Bingöl köy - Sivas_m - Sivas
E1912 📖 Püragn [ Erm "bin pınar" ]
E1877 📖 Bingöl
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
Bingöl dağ - Aa - Bingöl
E1902 📖 Püragn Dağı [ Erm Բիւրակն "bin pınar" ]
1665 📖 Bingöl Dağı
E630 📖 Srem gen. çoğ. Sırmants
■ Öteden beri Türkçe Bingöl Dağı olarak anılan dağın adı, 1870’lerden önce Çapakçur merkez nahiyesinin, 4 Ocak 1936’da Bingöl adı verilen vilayetin ve 13 Aralık 1944’te il merkezi olan Colik/Çapakçur kasabasının ismi oldu. SN
Bingöl il - Aa - Bingöl
Z 📖 Colîg [ Erm/Kr "küçük Col?" ]
1550t 1928 📖 📖 Çevlik / Çolik
■ Osmanlı ve Cumhuriyet kayıtlarında 1944’e kadar Çapakçur idari bölge adı kullanılır. Kasabanın asıl adı olan Colik bazen Türkçe Çevlik/Çewlik (“çevrili bahçe, bostan”) olarak yorumlansa da Türkçe değildir. Merkez ilçe ile Gnç ve Solhan nüfusu büyük çoğunlukla Sünni Zaza’dır. SN
Bingöl ib - Aa - Bingöl
S1286 📖 Cabal Cûr (dağ)
E1136 📖 Cabağcur (dağ) [ Ar cebel Cûl/Cûr "Col/Cor dağı" ]
1928 📖 Çapakçur (kaza)
1876a 📖 Bingöl (nahiye)
■ Süryani kaynaklarında Arapça Cebel Cûr adı verilen dağ ve kale, Ermenice telaffuzda L > Ğ, B > P ve C > Ç kuraları uyarınca Çapağçur biçimini almıştır. Daha önce sarp ve dağlık mıntıkada olan Cabağcur/Çapağçur kalesi, bilinmeyen bir tarihte bugünkü yeri olan ırmak yanındaki Colik/Çolik mevkiine taşındı. SN
Bingöl köy - Eruh (Bağgöze bucağı) - Siirt
1928 📖 Benguf / Benkof
S1920 📖 Benkof
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.