Beylan adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Belen geçit - Belen - Hatay
1800~ y: Beylân [ Yun pylai gen. pylôn "kapı, geçit" ]
A870: Bâb el-İskenderûn [ Ar "İskenderun geçidi" ]
Y17: Amanídes Pylai [ Yun "Amanos kapısı" ]
■ Suriye ile Anadolu arasındaki stratejik geçit Büyük İskender'den bu yana literatürde sıklıkla anılmıştır. Syriai Portes (`Suriye kapısı`) adı da kullanılır. SN
■ Antik dönemde Bakkheion adı ile bilinir. Bu isim Şarap tanrısı Dionysos'un bir başka adı olan Bakkhos'dan gelir. Utku Oziz
  Belen ilçe - Belen - Hatay
1876a, 1891c y: Beylân [ Yun pylôn "kapı, geçit" ]
1550: ˁAyn Tell [ Ar "höyükpınar" ]
Y200~a: Plátanai [ Yun "çınarlık" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Küçük Asya ile Suriye arasındaki tek geçit üzerinde stratejik konumu Antik çağdan beri kaydedilmiştir. Bugünkü kasaba 1550-52'de Kanuni Sultan Süleyman emriyle iskân edilmiştir. Önce Aynültel olan adı 1802 tarihli bir fermanla Beylan olarak değiştirilmiştir. 16. yy sonlarında Bakras kazası merkezi kasabası idi. SN
  Durankaya bld - Hakkari_M - Hakkari
1946h: Belan
1916hb: Beylan [ Kürd ]


Grafik harita göster     haritada ara : km