Beyköy adında 36 yerleşim bulundu.
sırala 
  İbribey mah - Malkara (Yörük bucağı) - Tekirdağ
1900ht: Beyköy
Y40v, Y535: Ápros çoğ. Áproi
■ İmparator Claudius döneminde Colonia Claudia Aprensis adıyla (yeniden) kuruldu. İbri adı antik addan uyarlanmıştır. İbri Bey adlı biri yoktur. SN
  Bağcılar mah - Menemen - İzmir
1928k: Beyköy
1531m: Bargir [ Tr "beygir" ]
  Beyköy mah - Köşk - Aydın
1928k: Beyköy
  Beyköy mah - Susurluk (Göbel bucağı) - Balıkesir
1911ht: Beyköy
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Beyköy mah - Beydağ - İzmir
1660eç: BeğKaryesi
■ Beydağı ilçesine adını veren Bey köyüdür. SN
  Beydağ ilçe - Beydağ (Beydağı bucağı) - İzmir
1946k: Beyköy
1467t, 1891s: Balyanbolu
Y535: Palaiópolis [ Yun "eskişehir" ]
■ Eski adı Yunanca Palaiopolis, Türkçede Balyambolu/Balyanbolu'ya dönüşmüştür, Beydağ yeni verilmiş isim. Nezih Aytaçlar
■ © 15.08.1804 Aydın sancağı dahilinde Balyanbolu nahiyesinin Tasahorya ve tevabii karyesi Ankara mirlivasına has olarak Ankara beytülmal mukataasına merbut olduğundan... deyar heyran
  Beyköy bld - Tefenni - Burdur
1919hb: Beyköy
  Beyköy köy - İhsaniye - Afyon
1928k: Beyköy
  Beyköy mah - Hendek - Sakarya
Çr: Amckuay
1928k: Punabey
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Beyköy köy - Emirdağ - Afyon
1928k: Beyköy
  Beyköy bld - Düzce_M - Düzce
1928k: Beyköy
Y200~ba: Émbolos [ Yun ]
  Beyköy mah - Ereğli - Konya
1910ht: Beyköy
  Beyköy mah - Havza - Samsun
1928k: Beyköy
  Beyköy mah - Kavak - Samsun
1928k: Beyköy
  Beyköyü mah - Arsuz (Uluçınar bucağı) - Hatay
1917ht: Beyköyü
1530td: Beykendi
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
■ Türkçe 'kend' sözcüğü 20. yy'a dek `köy` anlamındayken, daha sonra `şehir` anlamı verilmiştir. SN
  Beyköy köy - Divriği (Danişment bucağı) - Sivas
1870n, 1928k: Sevir
Alevi yerleşimi
  Beyköy mah - Tekman - Erzurum
Kr: GundêMîran [ Kürd "beyler köyü" ]
1928k: Beyköy
Kürd (Sipki) yerleşimi
  Beyköy köy - Selim - Kars
Kürd (Redkan) yerleşimi
■ Kars çevresine dışarıdan çok sayıda Azeri, Karapapak ve Terekeme getirilip, bunlar için köyler kuruldu. Bu yeni köylerin Kürtçe yada Ermenice isimleri yoktur. Ama, köylerin çoğunluğu büyük oranda Kürtleşmiştir. Qazi


Grafik harita göster     haritada ara : km