Beydilisimo adında 1 yerleşim bulundu.
  Erdoğdu köy - Akyazı - Sakarya
1946 MYK: Beydilisimo [ Kürd/Tr beğdili/badıllı "aş." ]
1928 K: CaferanlıKürt [ Kürd caferan "aş." ]
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ Simo kelimesi Ismâil ismini düşündürür. Eski ismi: Kürt Bedil. Bugünkü ismi 1995'te takıldı. Manav


Grafik harita göster     haritada ara : km