Bereket adında 11 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bereket mah - Çine - Aydın
1891s: Bereket
■ © 23.06.1886 Aydın vilayeti Palamut nahiyesinde Arpaderesi nam mahalde iskan edilen Karayağcı (03.08.1886 Karabağcı) aşiretince kurulan karyeye Bereket adı verilmesi. deyar heyran
  Bereket köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Bereket
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Bereket köy - Burdur_M - Burdur
1912hk: Bereket
Y200~: Moatra [ Luw ]
  Bereket mah - Manavgat (Taşağıl bucağı) - Antalya
1928k: Bereket
Alevi (Abdal) yerleşimi
  Bereket mah - Gülnar - Mersin
1914hk: Bereket
  Bereket mah Salıpazarı - Salıpazarı - Samsun
1916ht: Bereket
  Bereket köy - Ardanuç - Artvin
1854hk 1927: Klarcet
Y630: Xolarzênê (idari bölge)
G485: Klarceti (idari bölge) [ Gürc "Klarc (?) yurdu" ]
■ Ortaçağ öncesinden beri Ardanuç yöresinin genel adı olan Klarc-eti (= Erm Kğarck', Yun Xolarzênê) adının bu yerleşimden alındığı varsayılmalıdır. Klarceti Gürcü/Ermeni beyliğinin merkezi 9. yy sonunda Artanuçi kalesine taşındı. SN
  Bereket mah Ağılözü - Hizan (Akşar bucağı) - Bitlis
1928k: Sımxaç
E1878: SurpXaç [ Erm "Aziz Haç (manastırı)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Rivayete göre kral Drtad zamanında (4. yy başı) inşa edilmiş olan Haç manastırı Hizan bölgesinin en önemli dini yapısı idi. Yarman 241-242. Halen haraptır. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km