Bekirhüseyin adında 1 yerleşim bulundu.
  Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946k: Bekirhüseyin [ Kürd Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226: Ebro/Hebro
1928k: İzoli/İzolu (idari bölge) [ Kürd îzolî "aş." ]
■ Ünlü Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km