Bekiran adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bekiruşağı mah - Akçadağ (Kürecik bucağı) - Malatya
Kr: Bekiran [ Kürd "Bekirler" ]
1928k: Bekiruşağı
■ Yerleşime Dî Gir = "büyük köy" de deniliyor. yalcin
  Üçdeğirmen mah Kale - Kale - Malatya
1928k: Bekiran [ Kürd bekiran "Bekirler" ]
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
  Akça mah - Kale - Malatya
1928k: Bekiran [ Kürd bekiran "Bekirler" ]
Kürd (Aluçlu) yerleşimi
■ Eski Aluçlu nahiyesinin köylerinden biri idi. 1989'da Kale ilçesine bağlandı. SN
■ Kürt CANBEG aşireti köylerindendir Gavurdağlı
  Kıpçak mah - Lice - Diyarbakır
Zz: Koçeran [ Kürd "göçerler" ]
1928k: Bekiran [ Kürd "aş." ]
Zaza yerleşimi
■ Kıpçaklar veya Kıpçaklıkla alakası olmayan Zaza köyüdür. Daha önce Ermenilerin yaşadığı rivayet edilir. ■ Mezraları: Kolan (Qolan), Hasan (Hesenan), Uzundere (Newala dirêj), Dingilhava (Dingilhewa). SN


Grafik harita göster     haritada ara : km