Bayraktar adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bayraktar köy - İzmit - Kocaeli
1890hk: Eminbayraktar
Alevi yerleşimi
■ 18. asırdaa Tokat Dinar köyünden; Tokat Niksar’dan, Eskişehir’den, Sivas’tan, Çorum ve Amasya’dan gelenlerden teşkildir. Hıdrelleze çok ehemmiyet verilir köye hâkim bir tepede mezarlığın ve Elif Ana türbesinin yanyana olduğu çayırda tertiplenir. Tavşan eti yenmez çünkü Alinin kedisi yerine koyarlar. Manav
  Bayraktar köy - Bayburt_M - Bayburt
1928k: Baksi
1920hb: Baxsi
  Karayazı ilçe - Karayazı - Erzurum
1916ht, 1928k: Bayraktar
Kürd yerleşimi
■ 1828-29 Osmanlı-Rus harbinden sonra bu yöredeki Ermenilerin Rusya Ermenistanına sığınmasından sonra Kürt yoğunluklu bir bölge haline gelmiştir. Halen günümüzde neredeyse tamamı homojen Kürt nüfusa sahip olan bir ilçedir. metonio
  Bayraktar köy - Kars_M (Başgedikler bucağı) - Kars
R1889: Bayraktar
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Azeri/Karapapak (Redkan) yerleşimi
■ Bayraktar köyünde kısmen Kürt Redkan aşireti yaşar. Mar(d)astan


Grafik harita göster     haritada ara : km