Balimpertek adında 1 yerleşim bulundu.
  Gürkaynak köy - Aşkale - Erzurum
1928 K: Balimpertek
E1900: Balımpertik [ Erm pertag/pertig "kalecik" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Türkmen) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km