haritada ara :   km  
Balaban adında 23 yerleşim bulundu.
sırala 
Balaban Балабан mah - Mavrovo i Rostuşa - MK
Néos Marmarás Νέα Αμισός "yeni Marmara" köy - Halkidikí - Halkidikí GR
1924 1924Balaban Μπαλαμπάν [ Tr ]
Eski adı: Néa Amisós [ Yun "yeni Samsun" ]
Yagodina Ягодина köy - Borino - Smolyan BG
1863h 📖: Balaban
Pomak yerleşimi
Trahóni Τραχώνι x - Dráma - Dráma GR
1927 📖: Balaban Μπαλαμπάν [ Tr ]
■ 20. yy başında Pomak yerleşimi.
Balaban köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖: Balaban
Bulgaristan göçmeni (Dağlı) yerleşimi
■ 1300'lerin ikinci yarısında Gazi Süleyman Paşa ile Çimpe kalesi üzerinden Trakya'ya geçen Balaban Aşireti reisi İnce Balaban (Deli Balaban) Bey tarafından kurulmuş, Balaban Aşiretince şenlendirilmiştir. Osmanlı kayıtlarında ismi Balabanlı, Balabanlu, Balbalu şeklinde geçtiği olmuştur. Atakan Sevgi
Balaban mah - Kınık - İzmir
1902hk 📖: Balaban
Balaban köy - Demirköy - Kırklareli
1877hk 📖: Velika [ Bul "büyük" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (boş/mak) yerleşimi
■ Mezhep krizinin yasandigina isaret eden olay, Bulgar halkın bir kisminin katolik kilisesine girip geri dönmesi olayidir. 1870´lerde ilk defa acilan ana dilde mektep cemaatte sok tesiri yapmistir. Rum kilisesinden ayrilan halk Bulgaristana göcmüstür. Manav
Balaban mah - Silivri - İstanbul
1675 📖: Allabandíni
■ 1675'te ziyaret eden İngiliz John Covel `büyük bir Rum köyü` olduğunu bildirir. SN
Balaban mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1909hb 📖: Deliyunus
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
Balaban mah - Büyükorhan - Bursa
1928 📖: Balaban
Balaban mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖: Taşambar
■ Taşambar, Kocaoğlu ve Çıraklı köyleri bu divâna bağlıdır. İzmit Recepköyünden Rumeli muhâcirlerinden bir kız tahminen 1940'larda bu köye gelin gitmiştir. Üstünde veya kenarında 4. ve 7. asırlar arasında kalma olduğu hesaplanan bir çiftlik veya köy vardı (Ref. Andreas Külzer - Tabula İmperii Byzantini 12-13) Manav
Balaban mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖: Balaban
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ Batum’da kadılık yapan Kara Kadızade Osman Efendi de yakınları ile birlikte göç edenlerdendir. Yerleşilen yer ise Meravid’dir. Kendisinin vefatından sonra “Karakadılar” ailesi batıya yönelmiş, bugünkü Balaban köyünün güneyindeki yamaçlara yerleşmişlerdir. Daha sonra 1874’te Livana (Trabzon), 1878’de Of, 1880’de Yalvaç, Bursa Yenişehir, Kastamonu Hamidiye, Geyve, Kandıra, Bartın, tekrar Geyve, 1907’de Ayvacık kadılıklarında bulunup 1908’de buradan emekli olan Osman oğlu İlyas Fevzi Efendi, İzmit’te ticaretle uğraşan kardeşi Yusuf’un önerisi ile 1880’li yıllarda Ethem Paşa’nın oğlundan 5000 dönümlük Balaban Çiftliği’ni satın almıştır. 1880’li yıllarda bu araziyi alınca yamaçlarda bulunanlar arazi içine yerleşmişlerdir. İlk yerleşim esnasında Karakadılar ile akraba olan Dizdaroğulları da vardır. Yeni yerleşimlerin olduğu esnada ise burada yerleşik Balabanlar ailesi daha sonra anlaşmazlık nedeniyle bölgeyi terk edip İstanbul Sarıyer’e yerleşmişlerdir.156 Önceleri Tatar Nusretiye köyüne bağlı iken nüfusunun artması sonucu 1904 yılında ayrı bir muhtar atanarak köy statüsüne kavuşur. Gürcüler sonradan eklendi. Manav
Balaban mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk 📖: Yumurta | Gemirter
1722z 📖: Kermter / Germeter
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ 20. yy başında Ermenilerin üç kilisesi ve 300 öğrencinin devam ettiği 2 okulu bulunmaktaydı. Köy halkının büyük bölümü 19. yy'da İslam dinine geçerek Türkleşmişti. SN
■ © 22.11.1722 Darende kazasına tabi Kerimter karyesinde sakin Kutbü'l-arifin Şeyh Abdurrahman evladlarından Şeyh Abdülkadir ve oğulları Zeynel ve İsmail deyar heyran
■ Kasaba halkı 13. yüzyılda bölgeye gelen Avşar ve Beğdili boylarına mensup Türkmenler'dir. Mustafa
Balaban mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖: Seğdümen
Türkmen (Barak) yerleşimi
■ Barak aşiretinin Abdürrezzak oymağına mensuptur.
Balaban mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖: Naaş
Türkmen yerleşimi
Balaban mah Atakent - Adıyaman_m (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1919h 📖: Balaban
■ Mahalle halkı Avşar Boyu'nın Balaban Oymağı'na mensup Türkmenler'den oluşmaktadır. Celal Toprak
Balaban mah - Yazıhan - Malatya
1869s 📖: Balaban (başka yer)
Alevi-Türk yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kurulmuştur. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağında Besni kazasına tabi Balaban nahiyesi merkezinin Harapşehir nam mevkiye nakl ve tahvili istizanına dair... deyar heyran
■ Alevi Türk yerleşimi, bir mezrası Sünni Kürttür. Halkı Ali Seydi Ocağı mensubudur. metonio
Balaban mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖: Golik / Kölik [ Kr "kulübe? gölcük?" ]
Türkmen yerleşimi
Balaban mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖: Rûtan [ Kr "çıplaklar (aş.)" ]
■ Köy halkı Avşar Türkmenleri ile Irak'tan gelen Kürtçe konuşan Ezidilerden oluşmaktadır. Mehmet Kaya
Balaban mah - Hayrat - Trabzon
1876s 📖: Balaban
Balaban mah - Nusaybin - Mardin
1946 📖: Birgüriye [ Kr ]
S1900~ 📖: Bîr Gerbo [ Sür "uyuz kuyusu" ]
Kürt-Sünni (Gelturi) yerleşimi
■ Diğer adı Bira Qederé: kader kuyusu, Mehmet Uzun. zérgeni
Balaban mah Kuşluk - Gevaş - Van
E1912 1916h 📖Şevgut / Şevkût [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi.


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.