Balaban adında 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Balaban köy - Uzunköprü (Hamidiye bucağı) - Edirne
1928 📖 Balaban
Alevi yerleşimi
■ 1300'lerin ikinci yarısında Gazi Süleyman Paşa ile Çimpe kalesi üzerinden Trakya'ya geçen Balaban Aşireti reisi İnce Balaban (Deli Balaban) Bey tarafından kurulmuş, Balaban Aşiretince şenlendirilmiştir. Osmanlı kayıtlarında ismi Balabanlı, Balabanlu, Balbalu şeklinde geçtiği olmuştur. Atakan Sevgi
  Balaban mah - Bergama (Yuntdağ bucağı) - İzmir
1890hk 📖 Balabanlı
  Balaban mah - Kınık - İzmir
1902hk 📖 Balaban
  Balaban köy - Demirköy - Kırklareli
1877hk 📖 Velika [ Bul "büyük" ]
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi. Şimdi Rumeli göçmeni (<1900) (Boşnak) yerleşimi
■ Mezhep krizinin yasandigina isaret eden olay, Bulgar halkın bir kisminin katolik kilisesine girip geri dönmesi olayidir. 1870´lerde ilk defa acilan ana dilde mektep cemaatte sok tesiri yapmistir. Rum kilisesinden ayrilan halk Bulgaristana göcmüstür. Manav
  Balaban mah - Silivri - İstanbul
1675 📖 Allabandíni
■ 1675'te ziyaret eden İngiliz John Covel `büyük bir Rum köyü` olduğunu bildirir. SN
  Balaban mah - Arnavutköy (Boyalık bucağı) - İstanbul
1909hb 📖 Deliyunus
■ 20. yy başında Bulgar yerleşimi.
  Balaban mah - Büyükorhan - Bursa
1928 📖 Balaban
  Balaban mah - Kandıra - Kocaeli
1915h 📖 Taşambar
■ Taşanbar, Kocaoğlu ve Çıraklı köyleri bu divâna bağlıdır. Manav
  Balaban mah - Kartepe (Derbent bucağı) - Kocaeli
1928 📖 Balaban
■ 20. yy başında Gürcü/Kafkas göçmeni yerleşimi.
■ 93 Harbi ertesinde kuruldu. Manav
  Balaban mah - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
1914hk 📖 Yumurta | Gemirter
1722z 📖 Kerimter / Gerimter
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ © 22.11.1722 Darende kazasına tabi Kerimter karyesinde sakin Kutbü'l-arifin Şeyh Abdurrahman evladlarından Şeyh Abdülkadir ve oğulları Zeynel ve İsmail deyar heyran
■ (Erm. Գերմեթեր?, Germeter) 19. ve 20. yüzyıl Ermeni yerleşimidir. Önceki asırlarda Hıristiyan Ermeni olan halk 19. ve 20. yüzyıllarda kitleler halinde İslamiyet'e geçiş yapıp Türkçe konuşan Müslüman topluluğu haline gelmişlerdir. 20. yüzyıl başında Ermenilerin üç kilisesi ve 300 öğrencinin devam ettiği 2 okulu, Surp Hagop Kilisesi, Astvadzadzin Manastırı bulunmaktaydı. Mordad
  Balaban mah - Karkamış (Barak bucağı) - Gaziantep
1928 📖 Seğdümen
Türkmen (Barak) yerleşimi
  Balaban mah - Halfeti - Şanlıurfa
1917h 📖 Naaş
Türkmen yerleşimi
  Balaban mah Atakent - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1919h 📖 Balaban
  Balaban mah - Yazıhan - Malatya
1869s 📖 Balaban (başka yer)
Alevi yerleşimi
■ Eski köy baraj gölü altında kaldıktan sonra yeni yerde yeniden kurulmuştur. SN
■ © 08.07.1894 Malatya sancağında Besni kazasına tabi Balaban nahiyesi merkezinin Harapşehir nam mevkiye nakl ve tahvili istizanına dair... deyar heyran
■ Alevi Türk yerleşimi, bir mezrası Sünni Kürttür. metonio
  Balaban mah - Suruç (Mürşitpınar bucağı) - Şanlıurfa
1917h 📖 Golik / Kölik [ Kr "kulübe? gölcük?" ]
Türkmen yerleşimi
  Balaban mah - Eğil - Diyarbakır
1928 📖 Rûtan [ Kr "çıplaklar (aş.)" ]
  Balaban mah - Hayrat - Trabzon
1876s 📖 Balaban
  Balaban mah - Nusaybin - Mardin
1946 📖 Birgüriye [ Kr ]
S1900~ 📖 Bîr Gerbo [ Sür "uyuz kuyusu" ]
Kürt (Sünni) (Gelturi) yerleşimi
■ Diğer adı Bira Qederé: kader kuyusu, Mehmet Uzun. zérgeni
  Balaban mah Kuşluk - Gevaş - Van
E1912 1916h 📖 📖 Şevgut / Şevkût [ Erm ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.


Grafik harita göster     haritada ara : km