Balçıkhisar adında 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  Emirhisar mah - Çivril - Denizli
1911ht: Balçıkhisar
■ Komşu Emircik mahallesiyle birleşerek Emirhisar belediyesi adını aldı. SN
  Balçıkhisar köy - Osmaneli - Bilecik
1928k: Balçıkhisar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Balçıkhisar mah - Mahmudiye - Eskişehir
1914hk: Balçıkhisar
Kürd (Şêxan) yerleşimi
■ © 28.06.1841 Kütahya kazasında Sultançiftliği'nde sakin Şeyhan Abbas cemaati vergi ve aşarını muntazaman tediye ettikleri [düzgün verdikleri] halde aşiret beyi Alişan Bey[Cihanbeyli Aşireti Reisi Alişan Bey] tarafından tezyik edildiklerinden şikâyeti havi tahrirat. deyar heyran
■ Karakeçili Türkmen yerleşimi. 18.yüzyılın sonunda Şanlıurfa Suruç'tan göç eden Karakeçili Türkmenleri yaşamaktadır. Geçmişte yaşadıkları yerlerden dolayı ve bu konular ile ilgilenmedikleri için kürt damgası yemiştir. Köyün seceresinde ve Dr.Muharrem Bayar'ın araştırmalarında yazılanlar bunlardır. Lütfen yanlış bilgi vermeyelim. melih
  Balçıkhisar mah - Çumra - Konya
1928k: Eserihamid [ Tr "Abdülhamid eseri" ]
1890d: Balçıkhisar
■ © Tarih: 28/M /1313 (Hicrî) Konya'nın Sahra Nahiyesi'ne merbut Ali Bey Höyüğü Karyesi civarında Balçık Hisar nam muhacir karyesinde inşa olunacak mekteb ile mescidin masarıf-ı inşaiyesinin... deyar heyran
  Balçıkhisar köy - Alaca - Çorum
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km