Bafa adında 3 yerleşim bulundu.
sırala 
  Bafa göl - ---
1968 📖 Çamiçi
1911h 📖 Kapukıran | Vafi
1902hk 📖 Bafi Deniz [ Yun vathí "koy" ]
Y1200~a 📖 Milêsia Limnê [ Yun "Milet gölü" ]
Y17 📖 Latmikós Kólpos [ Yun "Latmos körfezi" ]
■ Antik Çağ'da Ege Denizi'nin bir körfezi iken 13. yy'dan önce Menderes nehrinin alüvyon birikimiyle kapalı bir göle dönüşmüştür. SN
  Bafa mah - Milas (Selimiye bucağı) - Muğla
1968 📖 Çamiçi
1928 📖 Bafa [ Yun vathí "koy" ]
■ 1962'de verilen Çamiçi adı yerine 2007'de yeniden Bafa benimsendi. SN
  Sulak köy - İdil - Şırnak
K2011 📖 Bafê
1928 📖 Bafi
Kürt (Sünni) (Harunan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km