haritada ara :   km  
Başköy adında 57 yerleşim bulundu.
sırala 
Kefalohóri Κεφαλοχώρι "başköy" köy - Nigríta - Serrés GR
1927 📖: Başköy Μπας Κιόι [ Tr ]
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Jeravna Жеравна köy - Kotel - Sliven BG
Eski adı: Başköy
■ 1880 yılında 2.360 Bulgar ve 147 Roman nüfus bulunmaktadır. metonio
Başköy mah - Tire - İzmir
1891s 📖: Uzgur
Başköy mah - Nilüfer (Görükle bucağı) - Bursa
1911h 📖: Başköy
Y1905 📖: Bulgarati [ Yun "Bulgar oğulları" ]
1890hk 📖: Bulgarköy
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi. Şimdi Yunanistan göçmeni yerleşimi
■ 20. yy başında çobanlıkla uğraşan Rum nüfusun, eski bir tarihte Peloponnes'ten gelmiş Slav asıllılar olduğu rivayet edilir. SN
■ Patriyot yerleşimi. Grevena mübâdilleri iskân edilmistir. Manav
Başköy mah - Orhaneli - Bursa
1928 📖: Başköy
■ Kısmen Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ Nüfusun büyük kısmı Dersim sürgünü Alevilerdir. SN
■ Orhaneli'nin kuzeyindeki en uzak köydür. Koçu, Ortaköy ve Süleymanbey köyleriyle aynı kabileye mensup imiş. Tüm bu köylere İlbiseler adı verilmekteymiş. 1938 yılında Tunceli'den gönderilen Alevi Zazalar köye iskan edilmiştir. Lakin günümüzde Alevi Zazalar'ın hepsi İstanbul'a göç etmiştir. M. Hakan
Başköy köy - Tavşanlı - Kütahya
1928 📖: Başköy
Başköy köy - Bilecik_m (Küplü bucağı) - Bilecik
1487a 📖: Başköy
■ 20. yy başında kısmen Rum Ortodoks yerleşimi.
Yeşilbaşköy bld - Ağlasun - Burdur
1925h 📖: Başköy
Başköy köy - Senirkent - Isparta
1912hk 📖: Pisa
1831a 📖: Bisse
Y912 📖: Pissia [ AnaD ]
■ 869 yılına ait Notitia Episcopatuum içinde anılan Pissa veya Pissia'dır. SN
■ Senirkent-Başköy'ün adı daha evvel Bisse idi. 937/1530'de Belisiye olarak geçiyor. Ramsay s. 255'de geçen Pissia kenti öreni bu köydedir. Ramazan Topraklı
Başköy mah - Doğanhisar - Konya
1923h 📖: Ruus [ Tr rüus? "diploma" ]
1912hk 📖: Urus
■ 8.06.1949'da Başköy adı verildi. SN
Başköy köy - Karabük_m - Karabük
1928 📖: Başköy
Başköy mah Başyayla - Başyayla - Karaman
1522t 📖: Başköy
Başköy köy - Kurucaşile - Bartın
1928 📖: Başköy
Başköy köy - Cide - Kastamonu
hl 📖: Güren Başköy
1928 📖: Başköy
■ Güren Yaylası adı verilen bölgenin başlıca yerleşimidir. Rumca kökenli olan güren sözcüğü Türkçe `kızılcık yemişi` anlamına gelir. SN
Başköy köy - Araç - Kastamonu
1487c 📖: Başköy
Başköy köy - Doğanyurt - Kastamonu
1928 📖: Başköy
Başköy mah - Seydiler - Kastamonu
1943ha 📖: Başköy
Başköy köy - Kastamonu_m - Kastamonu
1928 📖: Başköy
Başköy mah - İnebolu - Kastamonu
1487c 📖: Başköy
Başköy bld - Kaman - Kırşehir
1928 📖: Başköy
Başköy köy - Kargı - Çorum
1919hb 📖: Başköy
Başköy köy - Hacıbektaş - Nevşehir
1927h 📖: Başköy
Başköy köy - Şefaatli - Yozgat
1907hk 📖: Başköy
Başköy mah - Yeşilhisar - Kayseri
1928 📖: Başköy
■ Şeyhşaban Türkmenleri ve Boşnaklar yaşamaktadır. Boşnaklar çoğunluktur. metonio
Başköy mah Başdere - İncesu - Kayseri
1927h 📖: Başköy
Y200~a 📖: Kabassós / Kabêssós [ AnaD ]
Başköy mah - Tekkeköy (Çayırkent bucağı) - Samsun
1837 Y1911 📖Sınamataş
■ 20. yy başında Rum Ortodoks yerleşimi.
Başköy mah - Ünye - Ordu
1928 📖: Başköy
Eski adı: Dönekli [ Tr "mühtedi (aş.)" ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
Başköy mah - Fatsa - Ordu
1933 📖: Başköy
Başköy mah Karadüz - Kabadüz - Ordu
1933 📖: Başköy
Başköy köy - Şiran - Gümüşhane
1928 📖: Başköy
Alevi yerleşimi
Başköy köy - Çayırlı (Başköy bucağı) - Erzincan
1917h 📖: Başköy [ Tr ]
1522t 📖: Başkend
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
Başköy mah - Dicle - Diyarbakır
1928 📖: Salori [ Kr ]
Zaza-Sünni yerleşimi
Başköy köy - Güneysu - Rize
Eski adı: Xalkolim [ Yun "bakırgöl?" ]
Başköy köy - İkizdere - Rize
1913a 📖: Cimil Başköy
1876s 📖: Cimil Balâ [ Yun ]
1854h 📖: Cimil
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi.
Çayırtepe mah - Çat - Erzurum
1916h 📖: Başköy
Kürt-Sünni yerleşimi
Başköy köy - Çayeli (Kaptanpaşa bucağı) - Rize
1928 📖: Başköy
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
Başköy köy - Pazar - Rize
1928 📖: Başköy
1835y : Petre Nikolai [ Lz "papaz Nikola" ]
■ 20. yy başında Hemşinli yerleşimi. Şimdi Hemşinli yerleşimi
■ Başköy'ün bugün kullanılmayan eski ismi, P'et're Nikolai. Yani Peder (baba,aziz) Nikolai'nin Lazca formu. i.güney
Başköy mah - Bismil (Salat bucağı) - Diyarbakır
1917h 📖: Başköy
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kürtçe adı Başko. Eskiden Êzîdîlerin de yaşadığı söylenir. Köyde şimdi Dilxêrî aşiretine mensup Mala Hecîya ailesi ile Mala beg ailesi (Hakkari kökenli oldukları söylenir) bulunmaktadır. free
Başköy mah - İspir - Erzurum
1928 📖: Tapsor
E1912 📖: Daptsor [ Erm "yassıdere" ]
■ 1642 tarihli Avarız defterinde yer adı (Tabsor) belirtilir ancak yerleşim yoktur. Müslüman nüfus sonradan yerleşmiştir. metonio
Başköy mah - Çat - Erzurum
1928 📖: Lezgi Başköy [ Tr Lezgi "Dağıstanlı bir halk" ]
Kürt-Sünni yerleşimi
■ Kısmen Çat baraj gölü altında kalan verimli ova eski haritalarda Lezgi Ova adıyla görülür. Taşağıl, Tüysüz, Çayırtepe ve Karaşeyh köyleri bu ovadadır. SN
Başköy köy - Arhavi (Ortacalar bucağı) - Artvin
1928 📖: Başköy
Laz yerleşimi
Yıldızlı köy - Arhavi - Artvin
1946 📖: Nobağleni [ Lz "kilerlik" ]
1902hb 📖: Başköy yk.
Laz yerleşimi
■ Başköy'e bağlı Nobağleni mahallesi iken 19.01.1959'da aynı adla köy oldu. 1960'ta adı değiştirildi. SN
Başköy köy - Murgul (Göktaş bucağı) - Artvin
1876s 📖: Başköy [ Tr ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Gürcü/Hemşinli yerleşimi
■ Çxaleti, Tçilvari, Lomiketi, Poroseti adlı dört mahallenin birleştirilmesiyle oluşturulmuş köydür. 1886 Rus kayıtlarına göre 10 nüfusun tamamı Gürcü idi. SN
Başköy köy - Hopa - Artvin
Lz2009 📖: Mxigi
1902hk 📖: Xigi [ Lz ]
1876s 📖: Başköy
■ 20. yy başında Laz yerleşimi. Şimdi Laz yerleşimi
Başköy mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖: Başköy
1554t 📖: Başkend
Alevi-Kürt/Zaza yerleşimi
■ 16. yy'da İslam yerleşimi. SN
Fındıklı köy - Borçka - Artvin
1927 📖: Saxandro [ ]
1876s 📖: Başköy
Laz yerleşimi
Başköy Başverimli mah Başverimli - Silopi - Şırnak
1928 📖: Tilkabîn
■ 20. yy başında Süryani (Keldani) yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
■ Verimli köyü ile birleştirilerek Başverimli belediyesi kurulmuştur. SN
Başköy köy - Selim - Kars
1914h 📖: Başköy
■ 20. yy başında Kürt-Sünni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni yerleşimi
Başköy köy - Sarıkamış (Karakurt bucağı) - Kars
R1889 📖: Başköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ İlk Rus kaydında 2 hane Kürt, 1 hane Türk ve 158 hane Ermeni gösterilmektedir. metonio
Başköy köy - Çıldır - Ardahan
R1889 📖: Başköy
■ 20. yy başında Karapapak/Terekeme yerleşimi. Şimdi Karapapak/Terekeme yerleşimi
Başköy köy - Digor - Kars
E1918 📖: Norşen [ Erm "Yeniköy" ]
1902a 📖: Başköy
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürt-Sünni (Redkan) yerleşimi
■ Köyün 3 km batısında, Beglaryan haritasında Hinşen (`eskiköy`) adıyla görünlen yerleşimin kalıntıları mevcuttur. SN
■ Digor'da iki tana Başköy var. İkisinde de Redkan aşireti yaşar. Yukarı Başköy'e Başkoya Redkan, Aşağı Başköy'e ise Başkoya Eli Axa deniliyor. Qazi
Başköy köy - Doğubeyazıt - Ağrı
1914h 📖: Başkend
1901hb 📖: Başköy


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.