B. Beşkavak adında 1 yerleşim bulundu.
  Büyükbeşkavak mah - Cihanbeyli - Konya
1912hk 📖 B. Beşkavak
Kürt (Sünni) (Sêvidî ) yerleşimi
■ © 25.02.1676 Hınıs kazasında Bulanık nahiyesine bağlı köy ve mezraanın boş olduğundan yurtluk ve ocaklık olmak ve avarız verilmek şartıyla Süveydi Aşireti Reisi İsmail Bey'e ihsanı hakkında... © »»»»» 09.02.1719 Karaman Valisi'ne Suveydi (Sêvidî) aşireti tevabiinden Aksaray sancağında sakin olanların rüsum ve adet-i ağnamları hakkında... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km