Bırnakaban adında 1 yerleşim bulundu.
  Pırnakapan mah - Aşkale - Erzurum
1916h e: Bırnakaban
E1900~: Pırnagaban [ Erm "derbent" ]
Y553: Kleisura [ Yun "derbent" ]
■ Kısmen Alevi yerleşimi
■ Ermenice Pırnagapan adı, 6. yy tarihçisi Prokopios'un imp. Jüstinyen'in inşaatları arasında saydığı Kleisura'nın (`derbent, geçit karakolu`) tam çevirisidir. SN
■ Köyde Alevi Türkmenler ve Sünnî Türkler beraber yaşamaktadır. ZeMahşer


Grafik harita göster     haritada ara : km