Aydoğan adında 9 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aydoğan mah - Kocaali (Ortaköy bucağı) - Sakarya
■ Manav ve Karadeniz göçmeni Yerleşimi Türk
  Aydoğan mah - Bala - Ankara
1928k: Aydoğan
Kürd (Têrki) yerleşimi
  Aydoğan mah - Gölköy - Ordu
1928k: Valvay [ Yun ]
  Aydoğan köy - İmranlı (Gedikbaşı bucağı) - Sivas
1928k: Örenik
1522t: Urnik/Uranik
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ TÜRKMEN ALEVİ kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Türk22
  Aydoğan köy - Refahiye (Akarsu bucağı) - Erzincan
1928k: Zohrab [ Erm zohrap զոհրաբ "ayazma" ]
■ Pehlevice (Orta Farsça) Zohrab sözcüğü Zerdüşt dininde `kutsal su` anlamındadır. En erken Ermenicede aynı anlamda kullanılır. Sonraki dönemde sadece bir erkek adıdır. SN
■ © 08.01.1840 Gercanis kazasına tabi Zührab karyesinde ... deyar heyran
  Aydoğan mz - Ergani - Diyarbakır
1928k: Tirbesipî [ Kürd "aktoprak?" ]
1917ht: Tîlsipî [ Kürd "akhöyük?" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km