Aydınlar adında 33 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aydınlar köy - Hayrabolu - Tekirdağ
k1946 MYK: Kestiriçe
hy1909: Kastritsa [ Yun "kalecik" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Aydınlar mah - Çatalca - İstanbul
k1928 K: Alaton [ Yun alatôn "tuzla" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Aydınlar köy - Honaz - Denizli
1960 DİE: Kösten
  Aydınlar köy - İznik - Bursa
k1928 K: Atiye
1890: Çiftlikbağ
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1880'de Bulgaristan'li muhacirler kurdu. Civarda 1930'lara kadar Rumdan kalma viran yerleri oldugu hatirlanir. Manav
  Aydınlar köy - Altıntaş - Kütahya
k1968 K2: Balak
■ © 31.05.1727 Kütahya sancağının Balak nahiyesi ba-berat mutasarrıf olduğu zeametine Simav Voyvodası sabıkı Ahmed Ağa tarafından ... deyar heyran
  Aydınlar köy - Mihalıççık - Eskişehir
k1928 K: Axişeyx [ Tr "ahi şeyh" ]
  Aydınlar köy - Kaman - Kırşehir
k1928 K: Sofular
  Aydınlar köy - Erdemli (Güzeloluk bucağı) - Mersin
k1928 K: Avkadı
■ Büyük bir yayla yerleşimidir. Roma dönemine ait kalıntılar mevcuttur. SN
  Aydınlar mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
Y1905, k1928: Tavlusun
OYu: Taurassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
  Aydınlar köy - Ceyhan - Adana
■ Değirmendere köyünden ayrıldı. SN
  Aydınlar köy - Ulubey - Ordu
k1928 K: Meşayih [ Tr "şeyhler" ]
  Aydınlar köy - Koyulhisar - Sivas
k1928 K: Aliler
Alevi yerleşimi
  Aydınlar mah Aydındere - Bulancak - Giresun
1455, k1928 TT-387, K, K: Kızılev
■ 1987'de Aydınlar adını aldı. 1999'da Derecikalan köyü ile birleşerek Aydındere belediyesini oluşturdu. SN
  Aydınlar köy - Akçadağ - Malatya
k1928 K: Karanlıkdere
Sünni Türk yerleşimi
  Kumtarla köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
k1928 K: Ataf
k1968 K2: Aydınlar (idari bölge)
1777, k1946 K, DİE: Muşar (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Daha önce Muşar Kalesi (Suyatağı köyü Kale mahallesi) mevkiinde olan Muşar nahiye merkezi 20. yy başlarında buraya taşındı; 1968'de Aydınlar bucağı adı verildi. SN
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki [Tabanbükü-Baskil-Elazığ] zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından isimleri yazılı yirmi beş Seyid'in tekaliften muafiyetleri. deyar heyran
■ Alevi Türkmen/Tatar yerleşimi. Bu köye dair ilginç bir bilgi ise zamanında bu köye gelen Kırım Tatar kökenli sülalelerin de zamanla Alevi-Bektaşi geleneğine adapte olup bir nevi Alevileşmesidir. Türkiye genelindeki tek Alevi Tatar nüfus barındıran yerleşimdir. metonio
  Aydınlar köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1869, k1928 S-Di, K: Hedi
Sünni Türk yerleşimi
  Aydınlar mah Atalar - Torul - Gümüşhane
k1928 K: Muzena
Y1895 GP: Múzaina [ Yun Μούζαινα ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Aydınlar köy - Yayladere - Bingöl
k1928 K: Çuğ
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Aydınlar köy - Derik - Mardin
k1928 K: Karsan [ Kürd karsan ]
  Tillo ilçe - Tillo (Aydınlar bucağı) - Siirt
1960-2013: Aydınlar
1757: Tillo [ Süry Têllo "tepe" ]
■ 20. yy başında Arap yerleşimi.
■ Medresesi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı türbesi 18. yy'dan bu yana büyük üne kavuşmuştur. 7 Kasım 2013 tarihli kararnameyle Aydınlar olan ilçe adı Tillo olarak değiştirildi. SN
■ 7 Kasım tarihli Resmi Gazetede yayınlanmasıyla ilçenin adı Tillo olarak iade edilmiştir. Manav
  Aydınlar bld - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1960- DİE: Kazık
E1902 Epr: Kozox/Gârzux
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km