Aydınlar adında 34 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aydınlar mah - Hayrabolu - Tekirdağ
1909hb: Kastritsa [ Yun "kalecik" ]
1900ht: Kestiriçe
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Aydınlar mah - Çatalca - İstanbul
1928k: Alaton [ Yun alatôn "tuzla" ]
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
  Aydınlar mah - İznik - Bursa
1928k: Atiye
1890hk: Çiftlikbağ
■ 20. yy başında Bulgaristan göçmeni yerleşimi.
■ 1880'de Bulgaristan'li muhacirler kurdu. Civarda 1930'lara kadar Rumdan kalma viran yerleri oldugu hatirlanir. Manav
  Aydınlar köy - Altıntaş - Kütahya
1968k: Balak
■ © 31.05.1727 Kütahya sancağının Balak nahiyesi ba-berat mutasarrıf olduğu zeametine Simav Voyvodası sabıkı Ahmed Ağa tarafından ... deyar heyran
  Aydınlar mah - Mihalıççık - Eskişehir
1928k: Axişeyx [ Tr "ahi şeyh" ]
  Aydınlar mah - Erdemli (Güzeloluk bucağı) - Mersin
1928k: Avkadı
■ Büyük bir yayla yerleşimidir. Roma dönemine ait kalıntılar mevcuttur. SN
  Tavlusun mah Melikgazi - Melikgazi - Kayseri
1968k: Aydınlar
1925ht: Tavlusun
Y?: *Taurassós [ Luw ]
■ 20. yy başında Ermeni/Rum yerleşimi.
■ Tavlusun adı 2014'ten sonra iade edildi. SN
  Aydınlar mah - Ceyhan - Adana
■ Değirmendere köyünden ayrıldı. SN
  Aydınlar mah - Ulubey - Ordu
1928k: Meşayih [ Tr "şeyhler" ]
  Aydınlar köy - Koyulhisar - Sivas
1928k: Aliler
Alevi yerleşimi
  Aydınlar mah Aydındere - Bulancak - Giresun
1455, 1928k: Kızılev
■ 1987'de Aydınlar adını aldı. 1999'da Derecikalan köyü ile birleşerek Aydındere belediyesini oluşturdu. SN
  Aydınlar mah - Akçadağ - Malatya
1928k: Karanlıkdere
Sünni Türk yerleşimi
  Kumtarla köy - Baskil (Aydınlar bucağı) - Elazığ
1928k: Ataf
1968k: Aydınlar (idari bölge)
1777d, 1946k: Muşar (idari bölge)
Alevi yerleşimi
■ Daha önce Muşar Kalesi (Suyatağı köyü Kale mahallesi) mevkiinde olan Muşar nahiye merkezi 20. yy başlarında buraya taşındı; 1968'de Aydınlar bucağı adı verildi. SN
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki [Tabanbükü-Baskil-Elazığ] zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından isimleri yazılı yirmi beş Seyid'in tekaliften muafiyetleri. deyar heyran
■ Alevi Türkmen/Tatar yerleşimi. Bu köye dair ilginç bir bilgi ise zamanında bu köye gelen Kırım Tatar kökenli sülalelerin de zamanla Alevi-Bektaşi geleneğine adapte olup bir nevi Alevileşmesidir. Türkiye genelindeki tek Alevi Tatar nüfus barındıran yerleşimdir. metonio
  Aydınlar köy - Elazığ_M (Balıbey bucağı) - Elazığ
1869s, 1928k: Hedi
Sünni Türk yerleşimi
  Aydınlar mah Atalar - Torul - Gümüşhane
1928k: Muzena
■ 20. yy başında Rum yerleşimi.
  Aydınlar mah - Derik - Mardin
1928k: Karsan [ Kürd karsan ]
  Tillo ilçe - Tillo (Aydınlar bucağı) - Siirt
1960-2013: Aydınlar
1757: Tillo [ Süry Têllo "tepe" ]
■ 20. yy başında Arap yerleşimi.
■ Medresesi ve Erzurumlu İbrahim Hakkı türbesi 18. yy'dan bu yana büyük üne kavuşmuştur. 7 Kasım 2013 tarihli kararnameyle Aydınlar olan ilçe adı Tillo olarak değiştirildi. SN
■ 7 Kasım tarihli Resmi Gazetede yayınlanmasıyla ilçenin adı Tillo olarak iade edilmiştir. Manav
  Aydınlar bld - Adilcevaz (Göldüzü bucağı) - Bitlis
1925ht: Gâzux
E1902: Kozox/Gârzux
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km