Asdvadzadur/Otur adında 1 yerleşim bulundu.
  Kayaburun köy - Divriği - Sivas
1928 K: Odur
E1900: Asdvadzadur/Otur [ Erm "Allah verdi" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi yerleşimi
■ 1878'de köyde Surp Tovma adına bir kilise ve 50 öğrencisi bulunan Mamigonyan mektebi vardı. Köyün yakınında Paylavank' adlı manastırın harabesi bulunuyordu. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km