Arşıni adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Arsin ilçe - Arsin - Trabzon
1928k: Arseni aş.
OYu: Arsinóê
  Dilimli mah Aziziye - Aziziye - Erzurum
1928k: Arşuni
E1902: Arşıni [ Erm Արշնի < Արշակունի? "Arşag'lı? (öz.)" ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 30 hane Ermeni nüfusu ve Surp Minas kilisesi vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km