haritada ara :   km  
Antakiya el-Muhterika adında 1 yerleşim bulundu.
Yalvaç ilçe - Yalvaç - Isparta
1665 📖 Yalvaç / Yalavaç [ Tr "elçi" ]
A870 📖 Antakiya el-Muhterika [ Ar "yanık Antakya" ]
Y75 📖 Antioxeía (Pisidias) [ Yun "Antioxos (kral) kenti" ]
■ MÖ 3. yy'da inşa edilen Pisidia Antioxia'sı kentidir. İncil'e göre Aziz Pavlos'un Helen dünyasına Hıristiyanlığı ilk kez tebliğ ettiği yerdir. Vekayinamelerde `Yalvaç Bey` adlı biri kaydedilmediğine göre, Yalvaç adı bu hadiseden mülhem olmalıdır. SN
■ Küçük Firikya'da bulunduğu için Antiochetta veya Antiocheia Minor gibi adlarla da anılan Yalvaç, erken Hıristiyanlık döneminde Hıristiyanlar tarafından içindeki heykellerle birlikte yakılmıştır. El-Belâzûri Fethü'ı-Büldan'da Antakya el-Muhterika yani Yanık Antakya olarak bahsediyor. Yalavaç, Türkçe Alev/Yalav'dan türeme bir kelime olmalıdır. Ramazan Topraklı


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.