Ambarga adında 1 yerleşim bulundu.
  Kayakesen köy - Arapgir - Malatya
E1902 Epr I.132: Ampırga/Ambırga [ Erm amprig/amprga "ambarcık" ]
1643, k1928 Ç, K: Ambarga
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ 19. yy sonunda 500 kadar Ermeni nüfusu ve Surp Nşan kilisesi vardı. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km