Altıntaş adında 20 yerleşim bulundu.
sırala 
  Altıntaş köy - Keşan - Edirne
1900ht: Altıntaş
Y1922tb: Xrisólithos [ Yun "altıntaş" ]
■ 20. yy başında Rum yerleşimi. Şimdi Pomak yerleşimi
■ Mütareke yıllarında kullanılan Yunanca isim muhtemelen Türkçeden çeviridir. SN
■ Dramanın Yavor, Çatak, Bukovo, Belen, Leşten, Karaca ve Radiboş köylerinden Pomaklar iskân edildi. Manav
  Altıntaş ilçe - Altıntaş - Kütahya
1928k: Kürtköyü
1665d: Altuntaş (başka yer)
■ Evliya Çelebi'ye göre `Selçuklular zamanında bir kayadan altun madeni çıkması ile` Altuntaş adı verilmiştir. Evliya Çelebi tarafından aktarıldığı halde doğru olma ihtimali bulunan ender etimolojilerdendir, SN
■ © 22.06.1665 Kütahya sancağının Uşak, Eğrigöz, Gököyük, Simav, Şeyhlü, Gedos, Kula, Altuntaş ve Lazkiye nahiyelerinde ... © 26.01.1919 Kütahya'da Altıntaş nâhiyesi merkezinin Kürt köyüne nakli istid'asına dair. deyar heyran
  Altıntaş köy - Altıntaş - Kütahya
1282b: Altuntaş
■ Evliya Çelebi'ye göre `Selçuklular zamanında bir kayadan altun madeni çıkması ile` Altuntaş adı verilmiştir. Evliya Çelebi tarafından aktarıldığı halde doğru olma ihtimali bulunan ender etimolojilerdendir, SN
  Altıntaş mah - Akşehir - Konya
1912hk, 1928k: Görnes [ Yun ]
  Altıntaş mah - Kalecik (Çandır bucağı) - Ankara
1928k: Kumartaş [ Tr xumar "kızıl" ]
  Altıntaş köy - Alaca - Çorum
1926ht: Altuntaş
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Altıntaş köy - Tokat_M - Tokat
1928k: Altıntaş
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Araban ilçe - Araban - Gaziantep
1914hk: Araban
Y950: Raban
A892, S1190: Raˁban
1928k: Altıntaş (idari bölge)
■ 958'de Bizans imparatoru Ioannes Tzimiskes bu yerde Halep emiri Seyfüddevle'ye karşı zafer kazanarak Suriye'yi Araplardan geri aldı. 1182 yılında Selahaddin Eyyubi'nin Halep seferinde uğradığı yerlerden biridir. Osmanlı döneminde önce Rumkale ve bilahare Nizip'e bağlı Altıntaş nahiyesinin merkezi idi. 1957'de Araban adıyla ilçe oldu. SN
■ Eski adı Kale. baki gazi
  Altıntaş köy - Çelikhan - Adıyaman
1960k: Ortaköy
1946k: Diregi
E1900~: Dirag
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd yerleşimi
  Altıntaş köy - İliç - Erzincan
E1902, 1928k: Zımara [ Erm tsımera? ձմեռա "kışlak" ]
Y150, Y200: Zimara
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
  Altıntaş mah - Aşkale - Erzurum
E1900~: Altıntaş
■ 1860'li yillarda Haymana'dan göç eden bir kaç haneyle kurulan köy bugün 40 hane civarindadir. Manav
■ Eskiden Alevi (Türkmen) yerleşimi. Lâkin şimdi köyde hiç kimse kalmamıştır. Köyde kimse kalmayınca köyün idârî merkezi köye bağlı Dumanoğlu (komuna) mezrâına kaydırılmıştır. ZeMahşer
  Altıntaş mah Armutlu - Çayeli - Rize
1876s: Axayoz [ Yun ]
  Altıntaş mah - Midyat - Mardin
1928k: Keferzé [ Süry kfar zê "? köy" ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Süryani/Kürd (Dermemikan) yerleşimi
■ Dermemikan aşiretinin merkez köyüdür. Kürt ozanı Şivan Perwer'in büyük dedelerinin bu köyde Müslüman olan bir Süryani ailesinden gelmektedir. SN
  Altıntas mah - Bahçesaray - Van
E1902: Dzardants [ Erm ծառտանց ]
■ 20. yy başında Ermeni yerleşimi.
■ Köyün resmi adı, eski adın Kürtçe Zertas (`altıntas`) şeklinde yanlış yorumundan türemiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km