Alkadyan adında 1 yerleşim bulundu.
  Karasalkım köy - Palu - Elazığ
1928k: Alkadyan [ Tr âl-i kadıyan? "kadıoğulları" ]
Zaza yerleşimi
■ Karataş (Kadyan) Köyünden (Köyün doğu tarafına düşen Kadyan, kuş uçuşu 5-6 km uzaklıktadır) gelen Ali adında bir kişiden ismini aldığı rivayet edilir. zazaki


Grafik harita göster     haritada ara : km