Aleksandrovka adında 1 yerleşim bulundu.
  Yolaçan köy - Kars_M - Kars
1920hb: Aleksandrovka [ Rus "Aleksandr kenti" ]
1854h: Komatsor [ Erm "ağıldere" ]
Azeri/Karapapak yerleşimi
■ Eprigyan 19. yy sonunda Komatsor köyünün terkedilmiş olduğunu ve yakınında Rusların Aleksandrovka köyünü inşa ettiklerini anlatır. Epr I.521. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km