Alar gen. Alara adında 1 yerleşim bulundu.
  Ulugüney mah - Alanya - Antalya
1282b, 1928k: Alara
■ 12. yy sonlarında Kilikya kralı Levon'a biat eden Manavgad'lı Mihael adlı kişinin beyliği idi. Asıl isim <> olup Türkçeye muhtemelen Ermenice tamlayan ekiyle <> aktarılmıştır. Adın nihai kökeni belirsizdir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km