Aladağ adında 8 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aladağ mah Bartın - Bartın_M - Bartın
1928k: Aladağ
  Bademli mah - Hadim (Aladağ bucağı) - Konya
1928k: Bademli
1914hk: Bayemli
1928k: Aladağ (idari bölge)
■ Osmanlı döneminde Aladağ kazası merkez kasabası idi. SN
■ © »»» 13.07.1747 Aladağ kazasının Belviran karyesinde Server Ağa'nın İbrahim Seydi Zaviyesi Vakfı arazisinin tefviz ettiği kimsenin zaptına müdahale ettirilmemek için Konya valisine ferman ısdarı. deyar heyran
  Aladağ ilçe - Aladağ (Karsantı bucağı) - Adana
1919hb, 1928k: Karaköy
1928k: Karsantı (idari bölge) [ Erm Kostıntno Կոստնդնոյ "Konstantin yeri" ]
■ Bölge adı olan Karsantı Osmanlı döneminden beri nahiye/bucak adı olarak kullanılır. Kilikya Ermeni beyliğinin kurucusu olan I. Rupen, tarihçi Genceli Kirakos'un (13. yy) anlatımına göre 1090 yılı dolayında bu bölgeyi oğlu Kostantin'in (ö. 1103) yönetimine bırakmıştı. ■ 1973'te bucak merkezi Karaköy köyüne taşındı. 1987'de Aladağ adıyla ilçe statüsü kazandı. Halen Karsantı ve Aladağ adları bir arada kullanılır. SN
  Yukarıaladağ köy - Hamur - Ağrı
1928k: Koli yk. [ Kürd Qola jorê "yukarı kesik" ]
Kürd yerleşimi
  Aşağıaladağ köy - Hamur - Ağrı
1928k: Kol aş. [ Kürd kola jêrê "aşağı kesik" ]
Kürd yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km