haritada ara :   km  
Alaca adında 16 yerleşim bulundu.
sırala 
Alaca köy - İnebolu - Kastamonu
1928 📖 Karazağana
Salarıalaca köy - Ortaköy (Balcı bucağı) - Aksaray
1926h 📖 Alaca
Alaca ilçe - Alaca - Çorum
1842 📖 Hüseyinabad
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi.
■ Seyid Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin türbesi kabul edilen Şammaspur Tekkesi önemli bir Bektaşi ziyaretidir. Eski bir manastır üzerine inşa edildiği anlaşılıyor. Kasaba 1919-1932 yılları arasında Hüseyinabad kazası merkezi idi. SN
■ Keban madenine merbut kömürkeş ahaliden Devekargınlı Aşireti Sadullah Paşa'nın Diyarbakır Müşirliği zamanında vatanlarını terkederek bir kısmı Maraş civarında Üçkuyu mevkiine ve bir kısmı da Sivas'a tabi Hüseyinabad kazasında sakin olmalarıyla ... (Hicri 1258) deyar heyran
■ Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi'nde Ebû Said Bahadır Han'ın vefat tarihinde (1335) Amasya ve civarında meskun Türk beylerini anlatırken, Çorum üzerinde rekabet eden iki beyden bahseder, ve bu beylerden Develühisârı’nda ikâmet iden Hüsâmeddin Timur Bey'in oğlu Hüseyin Bey'in çiftliği 1912 yılına dek Hüseyinabad olarak bilinen Alacadır. H. Ongan Arslan
Alaca köy - Yıldızeli - Sivas
1928 📖 Yavaşak
Alaca mah - İslahiye - Gaziantep
1917h 📖 Alacakilise
Türkmen yerleşimi
Ortaköy köy - Yağlıdere - Giresun
1960 📖 Alaca
1515t 1916h Akçakilise
Alaca köy - Elazığ_m (Poyraz bucağı) - Elazığ
1925h 📖 Alaca
Alaca köy - Aydıntepe - Bayburt
1835a 📖 Menge [ Erm manug/manga "yavru (özellikle bebek İsa) " ]
■ Manug, Manga veya Mangud adları genellikle kerametli kabul edilen bebek İsa (veya Meryem ile küçük İsa) tasvirinin bulunduğu kiliselere verilir. SN
Alaca mah - Ceylanpınar - Şanlıurfa
Eski adı: Sabuni [ Ar ]
Kürt (Sünni) yerleşimi
Alaca mah - Aziziye (Ilıca bucağı) - Erzurum
1916h 📖 Alaca
■ 20. yy başında Türk yerleşimi.
Alaca mah - Kulp - Diyarbakır
1928 📖 Nederani Kulb [ Kr nedaran "yoksullar" ]
1916h 📖 Kulb
■ Kulp ilçesine adını veren eski Kulp bu köyün yukarı kısmındadır. İlçe merkezi daha sonra şimdi bulunduğu Pasur köyüne taşındı. SN
Alaca köy - Beşiri - Batman
1941ha 📖 Derhamzo [ Kr dêra Hamzo "Hamza manastırı" ]
Alaca mah - Hınıs - Erzurum
1928 📖 Kızılan [ Kr/Tr "Kızıllar" ]
Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
Alaca köy - Borçka - Artvin
1927 📖 Şuaxevi [ "ortadere" ]
1913hk 📖 Şvaxev
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi. Şimdi Gürcü yerleşimi
Alaca mah - Köprüköy (Çobandede bucağı) - Erzurum
1835b 📖 Alaca
Kürt (Sünni) yerleşimi
Alaca köy - Kars_m - Kars
1902a 📖 Alaca
E1207 : Arçoaric [ Erm "ayı ariç (?)" ]
■ 20. yy başında Kürt (Sünni) yerleşimi.
■ Ortaçağ'dan kalma anıtsal kilisesi 1844'e dek sağlam idi. Eprigyan 19. yy sonunda yarı yıkık halde olduğunu aktarır. ■ Köyün arkasındaki dağın adı olan Alaca, şüphesiz Ermenice Arço adından uyarlanmıştır. Ermenice çok sayıda yer adında görülen ar'ic sözcüğü için Erzincan Kemah Eriç maddesine bakınız. SN


 
Copyright 2010-2020 Sevan NİŞANYAN. Alıntılarda kaynak gösterilmesi rica olunur.