Akpınar adında 87 yerleşim bulundu.
sırala 
  Sarayakpınar köy - Edirne_M (Sırpsındığı bucağı) - Edirne
1900ht: Akpınar
1946k: Sırpsındığı (idari bölge)
■ Bir dönem Sırpsındığı bucak merkezi idi. SN
  Akpınar köy - Bayramiç - Çanakkale
1928k: Akpınar
Eski adı: Zeytinoba
  Akpınar köy - Vize - Kırklareli
1900ht: Akpınar
■ 20. yy başında kısmen Rum yerleşimi.
  Akpınar mah - Çameli - Denizli
1891s, 1928k: Kabaklar
  Akpınar köy - Çavdarhisar - Kütahya
Eski adı: -
  Akpınar köy - İzmit - Kocaeli
1890hk: Akpınar
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
  Akpınar köy - Bozüyük - Bilecik
Çr: Ademey
1928k: Akpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  KümbetAkpınar mah - İnönü - Eskişehir
1911ht: Akpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ © 18.02.1896 İnönü nahiyesi Kümbet karyesi ahalisine yemeklik ve tohumluk ihtiyaçlarını karşılamak üzere mahalli Ziraat Bankası şubesinden akçe ikraz olunması... deyar heyran
  Akpınar köy - Kütahya_M (Sabuncu bucağı) - Kütahya
1946k: Y. Susuz
1928k: Akpınar
■ 13.01.1956 tarihli kararnameyle Akpınar adı iade edildi. SN
  Akpınar mah - Odunpazarı - Eskişehir
Çr: Thastokuey
1928k: Akpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
■ Thastokuey adı Çerkesya'da çıktıkları köyün ismidir. cakomen
  Akpınar köy - Eğirdir - Isparta
1928k: Akpınar
■ Antik Prostanna yerleşiminin kalıntıları köyün 1,5 km batısında dağ eteğindedir. SN
  Akpınar köy - Bayat - Afyon
1928k: Akpınar
  Akpınar köy - Cumayeri - Düzce
Eski adı: Yenitepe
  Akpınar köy - Düzce_M - Düzce
1928k: ÇalurKıpti
■ 20. yy başında Roman yerleşimi.
  Akpınar köy - Karaman_M - Karaman
1928k: Dağa
1914hk: DağKöyü
  Akpınar köy - Ayrancı - Karaman
■ 1968'de Çat Köyünden ayrılan bir grup tarafından kurulmuş yeni yerleşimdir. SN
  Akpınar köy - Ortaköy - Aksaray
1910ht: Aflak
  Akpınar köy - Sungurlu - Çorum
1928k: Akpınar
Alevi yerleşimi
  Akpınar köy - Alaca - Çorum
1928k: Akpınar
Alevi yerleşimi
■ Hüseyinabad kazası, Kavilli aşiretinin Akpınar karyesi ahalisinin emlak, arazi ve temettuatlarını mübeyyin defter. (Gm.n:13742) deyar heyran
  Akpınar köy - Merzifon (Sarıbuğday bucağı) - Amasya
1928k: Akpınar
Os: Üskü
Kürd (Şêxbizin) yerleşimi
■ Türk Yerleşimi Türk
  Akpınar mah - Tufanbeyli - Adana
Çr: Loukit
1928k: Akpınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Akpınar mah - Pınarbaşı - Kayseri
1928k: Akpınar
Eski adı: İslamlar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Akpınar köy - Yıldızeli (Belcik bucağı) - Sivas
1907hk: Akpınar
Alevi yerleşimi
  Akpınar mah - Kumlu (Hamam bucağı) - Hatay
1918ht: Akpınar
■ 20. yy başında Türkmen yerleşimi. Şimdi Türkmen yerleşimi
■ Reyhanlı aşiretinin Sarıcalı kolundan Türkmenlerin yaşadığı bir köydür. metonio
  Akpınar mah - Akkuş - Ordu
1968k: Kuzköy
  Akpınar köy - Gürün (Yazyurdu bucağı) - Sivas
1914hk: Akpınar
Alevi yerleşimi
■ Alevi Kürt ve Sünni Türk karışık yerleşim. Köyün ilk yerleşenleri Türkmen ve Sünnidir. Köye daha sonra çalışmak için gelen rençberler Kürt ve Alevidir. Köyü kuran aile Malkoç ailesidir ve bunlar Sünni Türk'tur. Mert Çakmak
  Akpınar köy - Kangal (Akpınar bucağı) - Sivas
1928k: Akpınar
■ Crimean Turkish (Tatar) and Qarapapaq (Karapapak) Turkish. Harp sonrasında Kırım' dan Şarkışla'nın Ahmetli köyüne gelen bazı Kırım Tatarları'nın bir bölümü Akpınar Köyü'nü kurmuşlardır. Daha sonra Karapapaklar yerleşmiştir. Türk22
  Akpınar mah - Şahinbey (Burç bucağı) - Gaziantep
1543t: Akpınar
Kürd yerleşimi
  Akpınar köy - Sivas_M (Celâlli bucağı) - Sivas
1928k: Akpınar
Alevi yerleşimi
■ Alevi Türkmen yerleşimi ( Köyüdür ) Türk22
  Akpınar köy - Besni - Adıyaman
Kürd (Reşvan) yerleşimi
  Akpınar mah - Ulubey - Ordu
1928k: Akpınar
  Akpınar mz - Hekimhan - Malatya
1916ht: Akpınar
Alevi yerleşimi
  Akpınar mah - Birecik (Böğürtlen bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Söğürtlen
Kürd (Reşi) yerleşimi
■ 1941 itibariyle Akpınar ve Söğürtlen ayrı köyler olarak görünmektedir. SN
  Akpınar köy - Adıyaman_M (Akpınar bucağı) - Adıyaman
1928k: Ağpınar [ Tr ]
■ Eskiden belde yani kasaba statüsünde bulunan Akpınar, zaman içinde nüfusun kent merkezine göç etmesi ile belediyeliği kaldırılarak, köy statüsüne düşmüştür. Köy halkı Türkmen'dir. Berk Ulusoy
  Esendere köy - Kahta - Adıyaman
1960k: Akpınar
1560t, 1928k: Kilisik [ Kürd kilisik "kilisecik" ]
Kürd yerleşimi
■ 1960'ta Akpınar, 2006 yılında Esendere adı verildi. SN
  Akpınar x - Kahta - Adıyaman
1919ht: Çerçiyan
Kürd (Reşvan) yerleşimi
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Akpınar mah - Karaköprü (Akziyaret bucağı) - Şanlıurfa
1928k: Akpınar
Alevi yerleşimi
■ Urfa il genelindeki üç Alevi-Türkmen yerleşiminden biridir. metonio
  Akpınar mz - Kahta - Adıyaman
1919ht: Akpınar
■ Baraj gölü altında kaldı. SN
  Akpınar köy - Hozat - Tunceli
1925ht: Akpınar
■ Çotla / Akçakaradağ Coğrafi yapısı itibariyle Bingöl'de çok sayıda yayla mevcuttur. Bu yaylalar,zengin otlaklar ve bitkilerle kaplı bulunmaktadır. 2500-3000 m'yi bulan yaylalar soğuk su ve temiz hava deposu konumundadırlar. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Anadolu'nun meşhur yaylalarını belirtikten sonra, yaylalar arasında en seçme ve gönül alıcı olarak Bingöl yaylalarını gösterir. Ünlü Gezgin, Bingöl yaylalarının bir çok berekete sahip olduğunu da eserinde belirtmiştir. Tarihi 1550 Çabakçur Livasından bir anlıntı Bilindiği gibi bazı aşiretler veya konar-göçer olarak yaşayan göçebeler yılda iki kez yer değiştirirlerdi. Baharın girmesiyle hayvanlarıyla birlikte kışı geçirdikleri bölgelerden ayrılır, geniş meraların bulunduğu; hayvanları için daha uygun olan yüksek bölgelere yani yaylalara bir başka ifade ile yaylaklara çıkarlardı. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte buraları terk eder, kışı geçirecekleri kışlaklara dönerlerdi. Osmanlı arazi hukukun- da özel bir yeri bulunan bu yaylak ve kışlaklardan bazılarının adı tahrir defterinde yer almıştır. Günümüzde bu yaylaklardan en iyi bilineni Tabs/ tavz, Karaçadağ ve Çotla yaylağıdır. Çapakçur kanunnamesinde yaylaklarla ilgili bilgi bulunmasa da defterin yaylakların geçtiği kısımda: “Mezkur yaylak-ı Tabs’da (Tavz) adet-i kadime üzre her sürü koyundan bir koyun ve her haneden bir nugi yağ ve mezkur Kuruca Dağ yaylağında her sürüden seman? bir kuzu alınır ve Çotla yaylağında her obadan iki kuzu ve kışlak mevzi’inde bahar zamanında döl döken sürüden bir koyun alınır” Çotla yöresinin adı ile ilgili 1941-1942 yılına ait bir harita ise COTELE AKCAKARA geçer. Çotla yöresi çoğrafi olarak dağlık ve engebelidir.Yılın her mevsiminde "Kar" vardır.Her yıl tekrarlanan Festivaller düzenlenmektedir. Ve bir çok şehirden yerli turist ağırlamaktır. Çotla yöresi yûksek ve dağlık olduğundan dolayı bir çok vadi,boyun, sırt,uçurum, burun geçit, ve Irmakların çok olduğu var olmakta ve çoğrafi şekillerin olduğu biliniyor. Yılın her mevsiminin de "kar" olduğunu belirmiştik ve bundan anlaşılan bölgede "Su" yönünden zengin bir yöre olduğu ve bu dağ boyunlarından akan sular dağların engebeli olmasından dolayı zikzaklar çizerek yol alıp akmaktadır. Bölgede ki akarsuların adları Layi Muradun,Layi Consur gibi ırmak adların var olması ve yörede bir çok akarsunun zikzak çizerek akması Çotla kelimesine ayna tutuyor. Bu tahlillerden yola çıkarak Çotla adının bir Irmakın adı olduğu anlaşılıyor. Çot (eğri/yamuk) ve La (Irmak ) kelimelerinin birleşimidir.Zamanla bu Irmak adı bölge adı oldu. Burak
  Akpınar köy - Sivrice - Elazığ
1925ht: Harbeto
■ Şimdiki Sivrice kasabası buraya bağlı sahil mevkii iken Cumhuriyet döneminde iskan edildi. SN
  Akpınar mah - Çermik - Diyarbakır
1928k: Zübeydik [ Kürd "Zübeyit'çik (öz.)" ]
Zaza yerleşimi
  Akpınar mah Akpınar - Akçaabat - Trabzon
1522t, 1928k: Ğozoyisa/Ğazoyisa [ Yun ]
1993rg: Camiyanı (mah)
■ Camiyanı (Gozoysa) merkez olmak üzere Yeşilce (Samara), Konaklı (Şilara), Bahçecik (Iskaniye), Fettahlı, Camiyanı mahallelerinin birleştirilmesiyle 1993'te kurulan Akpınar belediyesi daha sonra lağvedildi. SN
  Akpınar köy - Karakoçan (Çan bucağı) - Elazığ
1928k: Akpınar
1901hb: Akbunar | Kanispi [ Kürd kanisipi "akpınar" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Alevi (Kürt veya Zaza) yerleşimi
  Akpınar mah Ağın - Ağın - Elazığ
1928k: Enderi
1643ava: Andéri [ Erm "tarlalı" ]
  Aşağıakpınar köy - Bingöl_M - Bingöl
Zz: Wuiswu [ Zaza "Yusuf" ]
1928k: Akpınar aş.
Zaza yerleşimi
  Akpınar köy - Rize_M (Gündoğdu bucağı) - Rize
1913tz: Akpınar
1583t, 1876s: Kalamoz [ Yun kálamos "kamışlık" ]
  Akpınar mah - İspir (Kırık bucağı) - Erzurum
1642ave, 1928k: Ağpınar [ Tr ]
  Akpınar köy - Borçka - Artvin
1960k: Sülüklü
1916ht: Arhva [ Gürc ]
■ 20. yy başında Gürcü yerleşimi.
  Akpınar mah - Karayazı (Elmalıdere bucağı) - Erzurum
1946k: Kanisipi [ Kürd kanîsipî "akpınar" ]
  Akpınar köy - Selim - Kars
■ 20. yy başında Alevi yerleşimi. Kısmen Kürd yerleşimi
■ Akpınar köyünün çoğunluğu Kürt Redkan aşiretidir. Mar(d)astan
  Akpınar köy - Yüksekova (Esendere bucağı) - Hakkari
Kr: Soriyan
1916hb: Suriyan [ Kürd "Süryaniler? kızıllar?" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km