Akçapınar adında 19 yerleşim bulundu.
sırala 
  Akçapınar köy - Çanakkale_M (İntepe bucağı) - Çanakkale
1946k: Pınaroba
1928k: Pırnarobası [ Tr pırnar/pırnal "meşe çalısı" ]
■ 11.5.1956 tarihli kararnameyle Akçapınar adı verildi. SN
  Akçapınar mah - Keles - Bursa
1521t: Akçakilise
■ Akçaviran adı da kullanılır. Manav
  Akçapınar köy - Bozüyük - Bilecik
1928k: Akçapınar
■ 20. yy başında Kafkasya göçmeni yerleşimi.
  Akçapınar mah - Taraklı - Sakarya
■ 20. yy başında Manav yerleşimi.
■ Etrafta Rum devrinden kalma izler dolu olup evvela ilk Hırceller sülâlesinin köydeki Curcurhan mevkiinde oturduğu rivâyet edilir. Orada Dede isminde bir türbe bulunur. Tomaşlar sülâlesi Kaşıkçıdan, Molfazlar Kirlikten, Hallalar Kapanlıktan, Kavuşlar İdirizden, Mollalar Koyun Pınarından, Malaslar Akçapınardan, Pekmezler Yukarıköyden, İlamcalar ile Eseler Eskiköyün yakınından, Berberlerin ise Eskiköyden gelme olduğu bildirilir. Kaşıklı zeybek oyunu görülür. Keşli mantı ile kesme makarnayı severek yerler. Manav
  Akçapınar mah - Serik (Gebiz bucağı) - Antalya
■ Eski adı: Kürtler. Köyde Kürtler ismini tasiyan sülaleler oldugu halde, yerel halk "Türkmen köyü" olduğunu ileri sürer. Manav
■ Gömlek No:10039 Finike kazası, Mortana Aşireti Torumlar (Dorumlar) Mahallesi temettuat defteri.© Gömlek No:18710 Hasha-i Bolvadin, Teke ve Hamid livalarında azeban ve yörükan-ı ekrad mukataaları, ... © 24.10.1762 Ber-vech-i malikane uhdesinde bulunan Teke sancağının Mortına ve tevabii cemaati Yürükan mukataasına ... © 15.09.1764 Anadolu'da Eğridere ve Elmalı nahiyesinde sakin ve Murtena cemaati demekle maruf yörükler öteye beriye dağılmakla ... © 23.03.1822 Teke sancağındaki kürtlerden Elmalı nahiyesinde kain Mortana Aşireti Yörükan Cemaati'nin yaylak ve kışlak ... deyar heyran
  Akçapınar köy - Çemişgezek (Akçapınar bucağı) - Tunceli
1835nç, 1925ht: Vaskovan
E1777: Vasılgavan [ Erm "Vasilcik (öz.) kenti" ]
E969v: Vasakavan [ Erm "Vasak (öz.) kenti" ]
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Şıkaki) yerleşimi
■ Urfalı Matteos Vekayinamesine göre imparator Nikeforos Fokas 969 yılında Ioannes Tsimiskes tarafından öldürüldükten sonra oğlu Vasil, Tsimiskes'in anayurduna yakın olan bu yerde hapsedilmişti. SN
  Akçapınar mah - Kızıltepe (Kocatepe bucağı) - Mardin
Kr: Erban
1526t, 1928k: ˁArbân [ Ar/Kürd "Araplar?" ]
Kürd (Arbani) yerleşimi
■ 1994'te köy boşaltılmış ve daha sonra köyün alt kısmında yeni yerleşim kurulmuştur. SN
  Akçapınar mah Ecemiş - Lice - Diyarbakır
1928k: Kanisipi [ Kürd "akpınar" ]


Grafik harita göster     haritada ara : km