Acıyurt adında 1 yerleşim bulundu.
  Acıyurt köy - Ulaş - Sivas
1928: Acıyurt
Karapapak yerleşimi
■ Karapapak Türkleri gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır. Türk gelenek ve göreneklerini muhafaza eden Acıyurt Köyü; vatanına aşırı bağlı, milliyetçi ve maneviyatçı bir köydür. Acıyurt mahallesine büyük hürmet ve saygı gösterilir. Atatürk tarafından bu köye verilen önem Mehrali Bey ağıtının Atatürk tarafından sık sık dinlemesinden anlaşılmakta (Kültür bakanlığı sitesine bakabilirsiniz) ve kendisine sorulduğunda mehrali beyin büyük bir insan olduğunu vurgulayarak " Onun bakışlarında Türk'ün asilliği vardı" dediği rivayet edilir. Atatürk Acıyurt mahallesine osmanlı'dan gelen ayrıcalığın devamı emretmiş ve köy halkı 99 yıllığında vergi v.s muaf tutulmuştur. Zira bu köy milli mücadelede liderlik yapan bir köydür. Türk22


Grafik harita göster     haritada ara : km