Abur adında 1 yerleşim bulundu.
  Dengeli köy - Göle (Çayırbaşı bucağı) - Ardahan
R1889: Abur [ Gürc aburi "otacı" ]
■ 20. yy başında Kürd/Türk yerleşimi.
■ İlk Rus kaydında 6 hane Kürt (39 nüfus) ve 6 hane Türk (48 nüfus) bulunmaktadır. Kürtler ve Türkler köyün nüfusunu neredeyse yarı yarıya oluşturdukları için özellikle Dengeli adı konulmuştur. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km