Abidiye adında 1 yerleşim bulundu.
  Erenler köy - Ceyhan - Adana
k1928 K: Abidiye
Eski adı: Papak [ Tr (kara)papak "kavim adı" ]
Karapapak yerleşimi
■ Karapapak muhacirler tarafından 19. yy sonlarında iskân edilmiş, daha sonra II. Abdülhamit'in 1905'te doğan en küçük oğlu Abid Ef. onuruna Abidiye adı verilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km