Abbasan adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Yalmanlar mz - Ovacık - Tunceli
Kr: Abbasan [ Kürd "Abbaslar" ]
k1946 MYK: Kalanhöyük
k1928 K: Kalan [ Zaza qalan "dedeler" ]
■ Boşaltılmış ve tahrip edilmiştir. SN
■ Eski adı: Lirtik/Lertik. [Eski haritalarda Lertik burada değil daha güneyde Kutu Deresine yakın görünüyor? - SN] Manav
  Damlapınar köy - Palu - Elazığ
k1928 K: Abbasan [ Kürd "Abbaslar" ]
Zaza yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km