Aşkale adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865: Aşkale [ tr Ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ “Ahıska Türkü yerleşimi” olarak işaretlenen 9 köy 93 Harbi yüzünden göç etmiş Kars muhacirlerinin yaşadığı köylerdir. Kahir ekseriyetle Ahıska kökenli Türklerdir. Lâkin aralarında Terekeme/Azerî kökenli olanlar ve Karsʼın yerleşik Türklerinden olanlar da bulunabilir. ZeMahşer
  Aşkale köy - Ağrı_M - Ağrı
1912h: Aşkale
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km