Aşkale adında 2 yerleşim bulundu.
sırala 
  Aşkale ilçe - Aşkale - Erzurum
1865: Aşkale [ tr Ağaçkale? ]
■ 20. yy başında yerleşimi. Şimdi Sünni Türk yerleşimi
■ Ahıska Türkü yerleşimi olarak işaretlenen 9 köy 93 Harbi yüzünden göç etmiş Kars muhacirlerinin yaşadığı köylerdir. Karsʼın köylerinden göçüp bu köylere yerleşmişlerdir. Kahir ekseriyetle Ahıska kökenlidir lâkin aralarında Terekeme/Azeri kökenli olanlar ve Karsʼın yerli Türklerinden olanlar da bulunabilir. #Not: Bu arada Aşkaleʼde ve köylerinde yaşayan halk ya Türkçe konuşan Sünnîlerdir ya da Türkçe konuşan Alevîlerdir. Başka bir kültürel/dilsel/dinsel kimlik taşıyan kimse yoktur. Halkın dip kökenleri hakkında bilgi verilmiştir. Kötü bir niyet yoktur. ZeMahşer
  Aşkale köy - Ağrı_M - Ağrı
1911ht: Aşkale
■ 20. yy başında kısmen Ermeni yerleşimi. Şimdi Kürd (Redkan) yerleşimi


Grafik harita göster     haritada ara : km