Şeyxmiran adında 1 yerleşim bulundu.
  Altınölçek köy - Palu - Elazığ
1928k: Şeyxmiran [ Kürd şêxmîran "beylerşeyhi" ]
Zaza yerleşimi
■ © 08.02.1844 Harput'un Palu kazasına tabi Şeyh Biran nam karyedeki Şeyh Alaaddin zaviyesinde iskan eden fukaradan tekalif ve vergi talep olunduğundan bunun men olunması için bir kıta ferman-ı ali... deyar heyran


Grafik harita göster     haritada ara : km