Şeyxhasan adında 4 yerleşim bulundu.
sırala 
  Hasanlı mah - Antakya - Hatay
1940rg: Hasanlı
F1935: Şeyhhasan [ "öz." ]
Alevi Arap (Nusayri) yerleşimi
  Tabanbükü köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1960-: Şahhasan
1928k: Şeyxhasan [ Kürd/Tr "aş." ]
Alevi yerleşimi
■ © 09.03.1777 Malatya'nın, Muşar [Kumtarla-Baskil-Elazığ] nahiyesine tabi Şeyh Hasanlı köyündeki zaviyede sakin Şeyh Ebulvefa ve Şeyh Ahmed Tavil evladlarından... deyar heyran
  Ortaköy köy - İdil - Şırnak
1928k: Şeyxhasan [ Kürd şêxhesen "öz." ]


Grafik harita göster     haritada ara : km