Şavşeti adında 1 yerleşim bulundu.
  Şavşat ilçe - Şavşat - Artvin
1584fk: Şavşat (idari bölge)
E666: Şavşeti (idari bölge) [ Gürc "Şavşi (karalar?) yurdu" ]
■ Bölge adı olan Şavşeti/Şavşat 7. yy'dan beri kaydedilmiştir. İlçe merkezi Cumhuriyet döneminde bir müddet İspiroğlu köyünde iken yeni yerde inşa edildi. ■ İlçe adı dışındaki tüm yer adları 1926'da Türkçeleştirildi. SN
■ Şavş-i bu kelimenin köküdür. -et coğrafi adları belirtmek için kullanılır. -i ise isim halidir. Gürcü toplumunun bir boyu olan Şavşi-lerin yaşadığı yere Şavşet-i denirdi. Şavşet-i-nin Gürcüce Şavi-Kara kelimesiyle benzerliği doğrudur ama Şavşet ismiyle ilgisinin kurulması biraz zorlama olmaktadır. cemil öztürk


Grafik harita göster     haritada ara : km