Şarlı adında 1 yerleşim bulundu.
  Beşikdüzü ilçe - Beşikdüzü - Trabzon
1914h: Büyükliman
1830, 1914h: Şarlı (idari bölge)
■ 20. yy başında Çepni yerleşimi.
■ Eski Şarlı nahiyesinin merkez yerleşimi kasaba yukarısındaki Nefsişarlı mahallesidir. Sahil yerleşimi 19. yy sonlarında gelişmiştir. 1940 yılında resmiyete geçen Beşikdüzü adı yakındaki Beşik Dağı'na izafeten verilmiştir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km