İzoli/İzolu adında 1 yerleşim bulundu.
  Kuşsarayı köy - Baskil (Kuşsarayı bucağı) - Elazığ
1946: Bekirhüseyin [ Kürd Bekîrhuseyinan "Bekir Hüseyinler" ]
S1226: Ebro / Hebro
1928: İzolî / İzolu (idari bölge) [ Kürd "aş." ]
■ Süryani tarihçi ve din adamı Ebu'l-Ferec 1226 yılında bu köyde doğmuştur. Batı kaynaklarında doğduğu köye izafeten Bar Hebraeus (`Hebro oğlu`) adıyla anılır. Vekâyinamesi ortaçağ Arap ve Ortadoğu tarihine ilişkin en önemli kaynaklardan biridir. SN


Grafik harita göster     haritada ara : km