İsbekçur/İspekçir adında 1 yerleşim bulundu.
  Yeşiltaş köy - Darende (Balaban bucağı) - Malatya
k1946 MYK: İspekçür
h1916 k1928: İsbekçur/İspekçir [ Erm sbidagçur "ak su" ]
■ Köyün eski adının Ermenice olmasından ötürü köyün kendisine Ermeni-Müslüman nüfus yakıştırmak doğru değil. Köy halkı Sünni Türktür. Köy hakkında kayda geçen herhangi bir din değiştirme olayı da yoktur. metonio


Grafik harita göster     haritada ara : km